BİOSİTLER VE DEZENFEKTANLAR

HERACİDE BT-3

KUVVETLİ KÜF ÖNLEYİCİ FUNGUSİD

ÖZELLİKLERİ :Yapısı : Heterosiklik yapıda bağışıklık yapmayan biositler karışımı Iyonik yapısı : Non-iyonik Görünümü : Koyu sarı, berrak sıvı pH : 6.5-7.5 (%1 sols)

KULLANIM ALANLARI : HERACIDE BT-3, deri, metal, tekstil sanayiinde küf, maya mantar önleyici olarak yaygın olarak kullanılır. Metal sanayiinde bor yağı emülsiyonlarının içine %0.05-0-1 oranında ilave edilir. Sistemdeki maddelerle inaktivikasyona uğramaz. Emülsiyon stabilitesini bozmaz. Takım tezgahlarına zarar vermez. Elektrolitlere son derece dayanıklıdır.

UYARI : Kullanırken konsantrenin cilde teması önlenmeli, eldiven giyilmelidir. Cilde sıçraması halinde derhal bol ılık su ile iyice yıkanmalıdır. Göze sıçraması halinde ilk tedbir olarak göz açık halde 15 dk. su ile yıkanmalı, fakat ovulmamalıdır.

DEPOLAMA ŞEKLİ : Orijinal ambalajında, kapalı olarak, normal depo koşullarında tutulmalıdır. 20°C'nin altındaki depolama koşullarında üründe donma görülebilir. Donmuş mamul uygun depo şartlarında bir müddet bekletme ile tekrar orijinal formuna dönüşür. Bu durumun ürün performansı üzerinde hiçbir olumsuz etkisi yoktur.

AMBALAJ ŞEKLİ : 60 Kg.lık plastik bidon

HERACİDE KC

-BAKTERİST-

TANIM :HERACIDE KC geniş kullanım alanı olan bir biyosittir. Metal işleme sıvılarının korunmasında, tekstil, boya, kağıt endüstrisinde endüstriyel soğutma kulelerinde, fuel oil endüstrisinde, dezenfektanlarda kullanılır.

ÖZELLİKLERİ : Aktif Madde : İzotiazolin bazlı formulasyon Görünüş : açık yeşil-sarı, berrak sıvı Sp.Gr.(20C) : 1.0-0.5 Reaksiyon (ph) : 3-8.5

STABİLİTE : -Geniş ph(3-8.5)aralığında etkilidir. -ısıl stabilitesi yüksektir, 150 C ye kadar aktivitesini kaybetmez. -Formaldehit içermez. -Anyonik, katyonik ve noniyonik aktif maddelerde, proteinlerle, birçok organik ve inorganik kimyasal maddeyle uyuşur. -Aminler,merkaptanlar ve sülfitlerle kimyasal reaksiyona girer.

KULLANIM ALANLARI : HERACIDE KC suda her oranda çözünebilir.Sistemdeki katı maddelerde inaktivasyona uğramaz. Metal işleme sıvılarında çeşitli sebeplerden dolayı üremiş olan mikroorganizmaları çok kısa bir sürede yok eder. Ekonomiktir, düşük miktarlarda etkili sonuç verir. Emülsiyona zarar vermez, emülsiyonu kırmaz. Takım tezgahına zarar vermez, antikoroziftir köpük yapmaz. Kullanım konsantrasyonunda çevre ve insan sağlığıa zararlı değildir.

UYARI : Kullanırken cilde temasından kaçınmalı, eldiven ve maske kullanılması tavsiye edilir. Cilde teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Göze gelmesi halinde ilk tedbir olarak göz açık olarak 15 dak.su ile yıkanmalı, fakat ovulmamalıdır.

ÖNEMLİ NOT : Kullanırken koruyucu eldiven ve gözlük takılmalıdır.Cilt ve göze sıçraması durumunda bol ılık su ile yıkama yapılmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ : 60 Kg.lık plastik bidonlarda ve 200 Kg.lık varillerde

HERACİDE PG-2

-BAKTERİST-

TANIM : HERACIDE PG-2 geniş kullanım alanı olan bir biyosittir. Metal işleme sıvılarının korunmasında, tekstil, boya, yüzey yalıtım maddelerinin korunmasında, Endüstriyel dezenfektanlarda, sentetik polimer üretiminde, çeşitli emülsiyonların ve dispersiyonlar

ÖZELLİKLERİ : Yapısı : Benzisothiazolin bazlı formulasyon Iyonik yapısı : Non-iyonik Görünümü : Kahvereng, berrak sıvı Sp.Gr.(20C) : 1.140 Reaksiyon (ph) : 12.0 Kaynama noktası : 100 C

STABİLİTE : -Geniş ph(4-12)aralığında etkilidir. -ısıl stabilitesi yüksektir, 150 C ye kadar aktivitesini kaybetmez. -Formaldehit içermez. -Aminli formulasyonlarda uyumludur.

KULLANIM ALANLARI : HERACIDE PG-2 suda her oranda çözünebilir. Sistemdeki katı maddelerde inaktivasyona uğramaz. Metal işleme sıvılarında çeşitli sebeplerden dolayı üremiş olan mikroorganizmaları çok kısa bir sürede yok eder. Ekonomiktir, düşük miktarlarda etkili sonuç verir. Emülsiyona zarar vermez, emülsiyonu kırmaz. Takım tezgahına zarar vermez, antikoroziftir.

UYARI : Kullanırken cilde temasından kaçınmalı, eldiven ve maske kullanılması tavsiye edilir. Cilde teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Göze gelmesi halinde ilk tedbir olarak göz açık olarak 15 dak.su ileyıkanmalı, fakat ovulmamalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ : 50 Kg.lık plastik bidonlarda, 200 Kg.lık varillerde

HERACİDE PG-4

-BAKTERİST-

TANIM : HERACIDE PG-4 geniş kullanım alanı olan bir biyosittir.Metal işleme sıvılarının korunmasında, tekstil, boya, yüzey yalıtım maddelerinin korunmasında, Endüstriyel dezenfektanlarda, sentetik polimer üretiminde, çeşitli emülsiyonların ve dispersiyonları

ÖZELLİKLERİ : Yapısı : Benzisothiazolin bazlı formulasyon Iyonik yapısı : Non-iyonik Görünümü : Kızıl kahve, berrak sıvı Sp.Gr.(20C) : 1.13 Reaksiyon (ph) : 10.0

STABİLİTE : -Geniş ph(4-10)aralığında etkilidir. -ısıl stabilitesi yüksektir, 150 C ye kadar aktivitesini kaybetmez -Formaldehit içermez. -Anyonik, katyonik ve noniyonik maddelerle uyumludur.

KULLANIM ALANLARI : HERACIDE PG-4 suda her oranda çözünebilir.Sistemdeki katı maddelerde inaktivasyona uğramaz. Metal işleme sıvılarında çeşitli sebeplerden dolayı üremiş olan mikroorganizmaları çok kısa bir sürede yok eder. Ekonomiktir, düşük miktarlarda etkili sonuç verir. (%2-4) Emülsiyona zarar vermez, emülsiyonu kırmaz. Takım tezgahına zarar vermez, antikoroziftir.

UYARI : Kullanırken cilde temasından kaçınmalı, eldiven ve maske kullanılması tavsiye edilir. Cilde teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Göze gelmesi halinde ilk tedbir olarak göz açık olarak 15 dak.su ile yıkanmalı, fakat ovulmamalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ 50 Kg.lık plastik bidonlarda, 200 Kg.lık varillerde

HERACİDE TC

-BAKTERİST-FUNGUSİD-

TANIM : HERACIDE TC geniş kullanım alanı olan bir Biyosittir. Boya, ahşap koruma, kağıt, su ıslahı, deri ve tekstil endüstrilerinde Yaygın olarak kullanılabilir. HERACIDE TC ; Geniş ph aralığında aktivitesini kaybetmez. Suda kolay çözünür, iyi emülsiyon verir. Hızlı ve uzun süre etkilidir. Sert suda stabildir. Köpük yapmaz. Kullanım konsantrasyonlarında insan ve çevre sağlığına zarar vermez. Formaldehit içermez.

ÖZELLİKLERİ : Yapısı : Thiazolinler karışımı Iyonik yapısı : Non-iyonik Görünümü : koyu renkli Sp.Gr.(20C) : 1.2+/-0.05

KULLANIM ALANLARI : Boya ve yüzey yalıtım maddelerinin korunmasında kullanılırken doğrudan boyaya ilave edilebilir. Kutudaki koruma için : %0.01-0.2 Iç yüzeyler için : %0.5-2.0 Dış yüzeyler için : %1.0-5.0 oranlarında floteye ilave edilir. Tekstilde spinfinish ve sizing banyolarına 200-400 ppm Al Soğutma kulelerinde 5-15 ppm Al sürekli dozaj Metal endüstrisinde emülsiyonlara 200-400 ppm oranlarında uygulanır.

ÖNEMLİ NOT : Kullanırken koruyucu eldiven ve gözlük takılmalıdır.Cilt ve göze sıçraması durumunda bol ılık su ile yıkama yapılmalıdır.

DEPOLAMA ŞEKLİ : normal şartlar altında kapalı ambalajında stoklama ömrü 1 yıldır.

AMBALAJ ŞEKLİ : 60 Kg.lık plastik bidonlarda ve 200 Kg.lık varillerde

HERACİDE- DIB-DCG-

-TAKIM TEZGAHLARI DEZENFEKTANI

TANIM : Merkezi sistemleri, tezgah ve haznesini, soğutma hatlarını yağ, kir, mikroorganizma ve pisliklerden arındırmak amacıyla dizayn edilmiş, şok etkili bir dezenfektandır.

ÖZELLİKLERİ : Yapısı : Aktif hidroksil grupları içeren organik dezenfektan Görünüş : Koyu kahverengi, berrak sıvı Ph (%1 çöz) : 8.5-9.5 İyonik Yapısı : Anyonik

KULLANIM ALANLARI : Bütün merkezi sistemlerin, takım tezgahlarının hazneleri ve deposu, soğutma hatlarında, fabrika dezenfeksiyonunda, su kuyuları ve depolarının dezenfeksiyonunda kullanılır. HERACIDE DIB-DCG :çok kuvvetli olduğundan şok dezenfeksiyonda kullanılır. Ekonomiktir (%1-3 oranlarında mükemmel sonuç verir.) Bütün kesme sıvılarında kullanılabilir. Sistemdeki bütün kir, yağ, tortu, balçık gibi bütün pislikleri sökerek temizler. Sistemdeki bütün mikroorganizmaları (Bakteri, küf, mayaspor..) çok kısa zamanda yok eder. Dezenfeksiyon sırasında takım tezgahlarının ve parçalarının paslanmasını önler.

TEMİZLİK : Öncelikle Heracıde DIB-dcg ile temizlenecek olan sistemde mevcut olan kirli veya bozuk kesme sıvısı boşaltılır. Tezgahın deposuna birikmiş olan tortu ve pislikler atılır.Ön temizlik yapıldıktan sonra depoya taze su konup içine hacminin %1-3 oranında HERACIDE DIB-DCG ilave edilir. Makina çalıştırılıp birkaç saat sirküle etmesi sağlanır. Sirkülasyonsüresi kullanılan dezenfektan miktarına göre azaltılır veya arttırılır. (%3 Gemacıde DIB kullanıldıysa 2-3 saat çalıştırılmalı, %1 Heracıde DIB-DCG kullanıldıysa 5-6 saat çalıştırılmalıdır.)daha sonra depo boşaltılıp temizlenir. Temizlenmiş olan depoya taze su konup içine de tavsiye edilen konsantrasyonlarda HERLUB kesme ve soğutma yağı ilavesi yapılıp sirküle edilir.

UYARI : Kullanırken cilde temasından kaçınmalı, eldiven ve maske kullanılması tavsiye edilir. Cilde teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır. Göze gelmesi halinde ilk tedbir olarak göz açık olarak 15 dak.su ile yıkanmalı, fakat ovulmamalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ : 60 Kg.lık plastik bidonlarda ve 200 Kg.lık varillerde

HERACİDE- KP-MOD

-KÜF ÖNLEYİCİ

TANIM : HERACIDE KP-Mod geniş kullanım alanı olan bir Fungisittir. Herhangi bir nedenle stoklama sırasında veya zamanla yüzeylerde oluşan küflerin yıkanarak sökülmesi için kullanılan bir temizleyici fungisittir.

ÖZELLİKLERİ : Yapısı : ısothıazolin ve Qarterner amonyum bazlı formulasyon Iyonik yapısı : Non-iyonik, katyonik Görünümü : açık renkli, berrak sıvı Sp.Gr.(20C) : 1.0+/-0.05 Reaksiyon (ph) : 6.5-7.5 (%1 lik çözelti)

KULLANIM ALANLARI : HERACIDE KP-Mod suda her oranda çözünebilir. Katyonik yapısı nedeni ile anyonik yüzey aktiflerle kullanılmaz. Normal depolama şartlarında stabildir. Ağırlıkça %0.1-1.0 oranlarında su ile seyreltilerek kullanılır. Fırça ve daldırma yöntemi ile uygulanır. Temizlenecek yüzeyde, mekanik temizlik yapılması önerilir. Formaldehit içermez.

UYARI : Kullanırken cilde temasından kaçınmalı, eldiven ve maske kullanılması tavsiye edilir. Cilde teması halinde derhal bol su ile yıkanmalıdır.Göze gelmesi halinde ilk tedbir olarak göz açık olarak 15 dak.su ile yıkanmalı, fakat ovulmamalıdır

ÖNEMLİ NOT : Kullanırken koruyucu eldiven ve gözlük takılmalıdır. Cilt ve göze sıçraması durumunda bol ılık su ile yıkama yapılmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ : 60 Kg.lık plastik bidonlarda ve 200 Kg.lık varillerde

HERACİDE- XN-3040-

-KUVVETLİ -KÜF ÖNLEYİCİ-FUNGUSİD

ÖZELLİKLERİ : Yapısı : Thiazolinlerin kombinasyonundan oluşmuştur. Iyonik yapısı : Non-iyonik Görünümü : Kahverengi, berrak sıvı pH : 4-6

KULLANIM ALANLARI : HERACIDE XN-3040, deri, metal, tekstil, boya, kağıt, ahşap sanayiinde küf, maya, mantar önleyici olarak yaygın olarak kullanılır. Sistemdeki maddelerle inaktivikasyona uğramaz. Emülsiyon stabilitesini bozmaz. Takım tezgahlarına zarar vermez. Elektrolitlere son derece dayanıklıdır

UYARI : Kullanırken konsantrenin cilde teması önlenmeli, eldiven giyilmelidir. Cilde sıçraması halinde derhal bol ılık su ile iyice yıkanmalıdır. Göze sıçraması halinde ilk tedbir olarak göz açık halde 15 dk. su ile yıkanmalı, fakat ovulmamalıdır.

DEPOLAMA ŞEKLİ : Orijinal ambalajında, kapalı olarak, normal depo koşullarında tutulmalıdır. 20°C'nin altındaki depolama koşullarında üründe donma görülebilir. Donmuş mamul uygun depo şartlarında bir müddet bekletme ile tekrar orijinal formuna dönüşür. Bu durumun ürün performansı üzerinde hiçbir olumsuz etkisi yoktur.

AMBALAJ ŞEKLİ : 60 Kg.lık plastik bidon

Metal işlem kimyaları hakkında daha geniş bilgi için https://www.hersilkimya.com/teknik-bilgi ziyaret ediniz

Şirketimizde yer alan ürün açıklamaları ve uygulama bilgileri genel mahiyettedir. İşletme koşulları ve uygulama metodları kontrolümüz dışında olduklarında herhangi bir yasal bağlayıcılığı yoktur ve garanti olarak değerlendirilemez. Her türlü ÜRÜN VE UYGULAMA düzeltme için HERSİL Teknik Servisi'ni arayabilirsiniz. 0507 768 60 13 info@hersilkimya.com veye www.hersilkimya.com adresindeki iletişim formülü doldurarak mesajınızı iletebilirsiniz Hayırlı işler sahibi olabilir.