GIDA SANAYİİNDE TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON-1

Gıda sanayiinde mikrobiyolojik mücadele iki farklı şekilde uygulanır.

ÖMER YİĞİT YÜZGÜL (bilgisayar mühendisi)

4/29/20232 min read

Gıda sanayiinde mikrobiyolojik mücadele iki farklı şekilde uygulanır. Bir zamanlar pek çok
ülkede yaygın olarak kullanılan koruyucu biositler doğrudan gıda maddesinin içine konurdu. Bu tip kimyasal katkı maddelerinin amacı gıda ürünlerinin stok süresince koku, yapı, görünüş, tat ve renginin bozulmasını önlemek veya geciktirmektir. Diğer mikrobiyolojik mücadele ise hijyenik üretim ve saklama ile yapılır. Gıda maddelerinde bozulma kimyasal ve enzimatik reaksiyonlar ile olur. Bu reaksiyonlar organizma faaliyetleriyle beraber yürür. Gıdada bozulma ve istenmeyen mikrop artışı sağlık problemlerine yol açar.
Daha çok rastlanan mikrobiyolojik kirlenme, gıda maddesinin üretildiği kaplar, borular, pompalar, ambalaj maddeleri ve cihazları, depolama ve nakliye şartlarından bulaşan kirliliktir.
Bugün içerisine hiçbir koruyucu kimyasal katkı maddesi konmadığı halde aylarca bozulmadan saklanarak soframıza gelen sayısız gıda maddesi mevcuttur. Bunu elde etmenin tek yolu üretimde kullanılan tüm kazanlar, cihazlar, borular ve tüm ekipmanları belirli zamanlarda iyice temizleyip kimyasal biositlerle dezenfekte edilmesi, paketleme malzemeleri ve makinelerinin sürekli dezenfektasyon ile steril halde korunması, temiz ve steril şartlarda stoklanıp nakledilmesidir.
Temizleme İşlemi:
Üretimde ve depolamada kullanılan aletler, kazanlar, borular, pompalar, tanklar, depolar, ve benzeri tüm ekipmanlar belli periyotlarla temizlenmelidir. Eğer sistemde yüksek sıcaklık kullanılıyorsa her şarjdan sonra bazik bir temizleme maddesi ile temizlemek ve 7-10 günde bir defa da asidik-bazik maddelerle iyice temizlemek en yaygın uygulama şeklidir.
Bu amaçla şirketimizce üretilen temizlik malzemelerimiz ile ilgili tam detaylı bilgiler bizi aramanız halinde derhal size iletilecektir.

Dezenfeksiyon İşlemi:
Başta süt, et, meşrubat üretimi olmak üzere tüm gıda maddelerinin üretim, işleme, paketleme, depolama ve nakliyesinde dezenfeksiyon şarttır. Fakat dezenfeksiyonun etkili olabilmesi için önceden temizleme işleminin yapılması gerekmektedir. Dezenfeksiyon için iki değişik işlem uygulanmaktadır..
Asıl işlem, sistemi kaynar su ile çalkalamak veya buhar vermek şeklinde uygulanır. Bu yöntem oldukça etkili olmakla birlikte bazı ısıya dayanıklı bakterileri yok edememesi ve maliyetinin yüksek olması nedeniyle artık pek yaygın olarak kullanılmamaktadır. Kimyasal işlem ise pratiktir ve ekonomiktir. Belli periyotlarla üretim hatlarını, paketleme makinelerini ve depoları özel kimyasal dezenfeksiyon maddeleri ile bakteri, küf ve mantardan arındırmak için uygulanır. Kimyasal dezenfeksiyon için pek çok madde mevcuttur.
Şirketimizce üretilen dezenfeksiyon maddelerini gelecek sayımızda detaylı şekilde tanıtacağız