GIDA ENDÜSTRİ KAPALI SİSTEM CIP TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

HERSİL -CBT-

Kapalı sistemler için bazik temizleme ürünü

Gıda endüstrisinde, bu endüstrinin kolları olan süt, et, bira ve meşrubat endüstrilerinde, yemek imalathaneleri vs. gibi yerlerde hijyenik standartların yüksek olması zorunluluğu giderek daha büyük önem kazanmaktadır. Süt, meşrubat ve bira sanayisinde mikrobiyolojik üreme, besi ortamı çok müsait olduğundan kolaylıkla olabilir. Bu yüzden gıda endüstrisinde pastörizatör ve kazanların rutin temizliği gerekmektedir. Bu temizlik iki aşamalı olarak yapılır. Deterjanla temizledikten sonra asidik ve alkali temizlik şeklinde oluşur.
HERSİL CBT alkali temizlikte kullanılan bir ürünümüzdür. Yağ, protein ve ağır kirleri çözer. Paslanmaz çelik pastörizatörlerde korozyon yapmaz. Özellikle süt taşı ve laktik asit birikimlerinin bertaraf edilmesini sağlar.

HERSİL -CBT-AL-

Özel alüminyum temizlik ürünü

Gıda endüstrisinde, özellikle süt ve et ürünlerinin işlenmesi ile nakli sırasında kirienen alüminyum kapların, yüzeylerin temizliği giderek daha çok önem kazanmaktadır. Bu endüstriler ile yemek imalathanelerinde alüminyum kap, tava, kalıp ve yüzeyler zamanla alüminyumun çok ince girintili yüzey özelliğinden dolayı bitkisel ve hayvansal kökenli yağ tabakası ile kaplanmaktadır. Bu ince yağ tabakası ise kirliliğe ve mikrop üremesine neden olmaktadır.
HERSİL CBT - AL, alkali özelliği ve bünyesindeki özel ıslatıcı, çözücü, parlatıcı katkılar vasıtasıyla alüminyum yüzeylerdeki yağı çözer. Alüminyum yüzeylerde matlaşmaya ve aşınmaya neden olmaz.

HERSİL -CBT-S-

Nişsasta prosesler için özel temizlik ürünü

Gıda endüstrisinde patates gibi nişasta oranının yüksek olduğu ürünlerin kızartma işlemlerinin yapıldığı ve özel yağların kullanıldığı kazanların, ilgili hat ve ekipmanlarının periyodik temizliklerinde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş alkali yapıda bir karışımdır.
HERSİL CBT - S topaklanma ve jelleşmeyi önleyici özel katkılarla takviye edilmiş, durulanma kolaylığı veren maddeler içeren, endüstriyel çeliklere zarar vermeyecek şekilde fomıüle edilmiş bir kanşımdır.
HERSİL CBT - S kuvvetli alkali bir malzeme olduğu için uygulamalarda eldiven kullanılmalıdır.

HERSİL -RLT-

Kapalı sistemler için asidik temizleme maddesi

Gıda endüstrisinde; bu endüstrinin kolları olan süt, et, bira ve meşrubat endüstrilerinde, yemek imalathaneleri vs. gibi yerlerde hijyenik standartların yüksek olması zorunluluğu giderek daha büyük önem kazanmaktadır. Bu sanayi kollarında üretimde kullanılan pastörizatörierin, kazanların, alet ve makinelerin temizliğinin optimum değerde olması gerekir. Gıda maddeleri ve içeceklerin üretiminde zararsız bakterilerin varlığı bile tolere edilemez. Geleneksel olarak kullanılan buhar metodu kirli yüzeyin dezenfeksiyonunu sağlamakla beraber, kalan yüzey kiri termal ısıtıcı görevi yapıp daha sonraki enfeksiyonların başlama alanını teşkil eder.
Modern şartlarda üretimde ve ambalajda kullanılan malzemenin deterjan, temizlik maddeleri ve biyosidlerle dezenfekte edilmesi hem maddi açıdan, hem de emek açısından avantajlıdır.
Süt, meşrubat ve bira sanaiinde mikrobiyolojik üreme, besi ortamı çok müsait olduğundan kolaylıkla olabilir. Bu yüzden gıda endüstrisinde pastörizatör ve kazanların rutin temizliği gerekmektedir. Bu temizlik iki aşamalı olarak yapılır. Deterjanla temizlikten sonra asidik ve alkali temizlik şeklinde oluşur.
HERSİL RLT asidik temizlikte kullanılan bir ürünümüzdür. İnorganik kalıntıları ve su sertliğinin sebep olduğu kalıntıları çok iyi temizler, yağ ve proteini çözer. Yapısında bulunan özel inhibitörler sayesinde pastörizatörlerde korozyon etkisi yapmaz. Yapılan çalışmalar sonucunda sudan daha az korozif etkisi olduğu saptanmıştır.

HERSİL -RBT-

Metal temizleme maddesi

Metal yüzeylerdeki yağ, harç, pas ve kireç gibi istenmeyen birikintileri alma işleminde kullanılan etkili bir asidik temizleme maddesidir.
Çevre sağlığı açısından zararlı kimyasal ihtiva etmemektedir. Metal yüzeylerindeki korozif etkisi, bünyesinde bulunan özel inhibitörler sayesinde minimuma indirgenmiştir.

HERSİL -SÜPER GA-

Alkali yapıda şişe yıkama ürünü

Kullanma Temp: 60 - 80 °C
Maddenin Özellikleri:
· Otomatik şişe yıkama makinelerinde kullanılan işletme suyunun sertliğini giderir.
· Peptizasyona yardımcı olur.
Kullanıldığı Yerler:
· Otomatik şişe yıkama makinelerinde şişelerin üç tip temizliğini sağlar:
· Fiziksel temizlik
· Kimyasal temizlik
· Bakteriyolojik temizlik
Fiziksel Temizlik: Hazırlanmış çözelti şişelendiğinde fiziksel reaksiyonlar esnasında meydana gelen, görülemeyen bir takım partiküllerin giderilmesi gerekir. Bira ve karbonlu içeceklerde daha çok görülen bu kirierin tamamen yok edilmesini sağlar.
Kimyasal Temizlik: Son çalkalama suyu olarak da kullanılan belirlenmiş bir kompozisyona sahip olan çözelti, şişenin çeperlerini tamamen ıslatarak kimyasal olarak temizleme yapmış olur. Şişeleri yıkamak için kullanılan deterjan solüsyonu ile kirler tamamen uzaklaştırılır. Şişelerin sterilize edilmesi alkali solüsyonunun kullanıldığı temperatüre, işlem süresine ve alkali kuvvetine bağlıdır.
Bakteriyolojik Temizlik: Şişelenmiş üründeki patolojik mikroorganizma hareketlerinin sona erdirilmesidir. Bakteriyolojik temizlik ile, şişelenecek olan ürüne bakterilere karşı belirli bir hassasiyet kazandırılır.