PRES-DÖKÜM LUBRİKANTLARI

Kalıp ayırıcı lubrikantlar, pres döküm sistemlerinde, erimiş metalin kalıp içinde akışkanlığını ve dökülen parçanın kalıptan kolayca ayrılmasını sağlamak amacıyla kullanılan kimyasal malzemelerdir.

5/5/20231 min read

Kalıp ayırıcı lubrikantlar, pres döküm sistemlerinde, erimiş metalin kalıp içinde akışkanlığını ve dökülen parçanın kalıptan kolayca ayrılmasını sağlamak amacıyla kullanılan kimyasal malzemelerdir.
Bir makinanın hareketli kısımları [kaydırıcı yataklar, maçalar, enjektör pimleri (dökümün kalıptan çıkmasını sağlar), pistonlar] yüksek basınç ve yük altında çalışırlar. Dolayısıyla sürtünmeden dolayı aşınmaya maruz kalırlar. Bu sürtünme ve aşırı aşınmayı önlemek için bu kısımların lubrikantlarla muhakkak korunması gerekir. Bu amaçla kullanılacak lubrikantta olması gereken özellikler şunlardır:

- Kalıp ile dökümü yapılacak alaşımın kolayca ayrılmasını sağlamalı
- Dökümün kalıba kaynamasını önlemeli
- Dökümün kalıptan çıkmasını sağlayan pimlerin hareket edebilmesi için iyi bir lubrikasyon sağlamalı
- Döküm ile kalıp arasındaki sürtünmeyi azaltmalı
- Metal alaşımın kalıp içerisinde kolayca yayılması sağlanmalı.
- Döküm parçanın mekanik özelliğini etkilememeli
- Kalıba zarar vermemeli
- Uygulaması kolay olmalı
- Ekonomik olmalı
- İnsan ve çevre sağlığına zarar vermemeli.
Bu istenilen özellikleri tek bir lubrikantta toplamak için değişik aktivitelere sahip malzemelerin kombinasyonu oluşturulur. Genel olarak yağlayıcı bileşenleri iki türdür:
- Hidrodinamik film oluşturabilen lubrikantlar. - Aşırı basınç lubrikantlan (EP katkı).
Hidrodinamik Lubrikantlar:
Waxlar
Mineral yağlar
Gresler
Susuz yağ asitleri.