TEL ÇEKME YAĞLARININ ÇALIŞMA ŞARTLARININ İNCELENMESİ

Tel çekme işleminde kullanılan yağın ömrünün kısa olması yalnızca yağ faturalarını artırmakla kalmaz, yeni yağ emülsiyonunun sisteme doldurulması için sarfedilen zaman ve üretim kaybından dolayı genel üretim maliyetlerini de artırır. Bu nedenle tel çekme yağlarının çalışma koşullarının sürekli izlenerek kontrol edilmesi tavsiye edilir.

5/5/20231 min read

Tel çekme işleminde kullanılan yağın ömrünün kısa olması yalnızca yağ faturalarını artırmakla kalmaz, yeni yağ emülsiyonunun sisteme doldurulması için sarfedilen zaman ve üretim kaybından dolayı genel üretim maliyetlerini de artırır. Bu nedenle tel çekme yağlarının çalışma koşullarının sürekli izlenerek kontrol edilmesi tavsiye edilir. Bu amaçla geçen sayımızda değeri ve serbest bakır kirliliği test yöntemlerini vermiştik. Bu sayımızda ise, emülsiyon stabilitesi, bakteri sayımı ve kombine bakır test yöntemlerini veriyoruz.
EMÜLSİYONUN STABİLİTESİ
%10'luk emülsiyon (yağ+su) hazırlanır. Kavanozun cidarlarında oluşturduğu film tabakası rengi, kalınlığı ve yüzeyde tutunma zamanına bakılır. Belirli periyotlarla emülsiyonun faz oluşturup oluşturmadığı kontrol edilir.
KOMBİNE BAKIM:
TEL veya serbest bakırla yağın birleşenleri arasındaki kimyasal reaksiyonlar, bakır metal sabunlarını ortaya çıkaracaktır. Bu olay hemen hemen tüm tel çekme yağlarında görülür ve kontrollü şartlar altında çalışmaya zararlı değildir.
Küçük miktarlardaki bakır sabunları aktüel şartlarda köpürme özelliğini bastırabildiği kadar faydalı olabilir ve yağlamaya kolaylık da sağlar.
BAKTERİ SAYIMI:
EMÜLSİYON mikro organizmalarla kirlenme sebebi genellikle bakteriyal enfeksiyon olmasına rağmen, pratikte bakteri bu enfeksiyonların yalnızca bir kaynağıdır ve problem eşit olarak maya ve fungilere dayanabilir. Bu türden bir problemin kökü de çok yönlüdür.
Kötü bakım, bakteri üreten gıda maddeleriyle direkt kirlenme ve havada dolaşan bakteri türleriyle kirlenmeyi de içine alır.
Bakteri genellikle emülsiyonun hidrofobik yağ gazı içersinde gelişecektir. Yağ içerisindeki emülgatör seviyesi ne kadar yüksekse, emülsiyon bakteriyel enfeksiyona o kadar toleranslı olacaktır.
Tabii ki emülgatörler optimum özellikleri sağlayacak kimyasal türde olmalıdır. Bakteriyel enfeksiyonları yenmek için biosit uygulamaları mevcuttur ve bu konularda yağ imalatçılarına danışmak faydalı olacaktır.